Hvorfor? Erfaringer

I dag er det fredag 15. januar. Har nettopp avsluttet en 36 timers faste. Denne uken har jeg hatt to runder med faste. En som varte fra søndag 19:00 til tirsdag 07:00, og en fra onsdag 20:00 til fredag 08:00. Bestemte meg forrige uke for å prøve dette…

Et rekordforsøk

September 2021 løp jeg og Magnus Thorud Spartathlon ULTRA race. Dette er et av verdens mest ikoniske ultraløp. Et 246 kilometer langt løp fra Athen til Sparta som følger i fotsporene til Pheidippides (budbringeren som i år 490 f.Kr ble sendt fra Athen til Sparta for å be…

VI SKAL ALLTID FREMOVER, I EN ELLER ANNEN FORSTAND. DER FREMME ER DET NOEN REKORDER JEG ØNSKER Å UTFORDRE, MEN JEG HAR OGSÅ NOEN ENDA STØRRE DRØMMER.

(Tidligere publisert i Runner´s World nr. 10/2021)

Norge På Langs satte et evig spor i meg. Jeg fikk smake på en frihet og…

REPLIKKEN FRA FOREST GUMP, «LIVET ER SOM EN KONFEKTESKE; DU VET ALDRI HVA DU FÅR», GJELDER OGSÅ FOR LANGE LØPETURER SOM NORGE PÅ LANGS. HER ER NOEN AV MINNENE OG MENNESKEMØTENE FRA NORDKAPP TIL LINDESNES.

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 09/2021.)

Ikke noe hvilehjem — Simen oppdaterte sosiale medier hyppig mellom etappene og underveis. Her fra campingplassen i Skibotn. Foto: privat.

Det er umulig å ikke få assosiasjoner…

DET UMULIGE NORGE PÅ LANGS-PROSJEKTET BLE MULIG. FESTEN ER OVER. ELLER? HVA SKJEDDE EGENTLIG? BLE DET SLIK SOM JEG HADDE PLANLAGT? BLE DET EN REISE IGJENNOM HELVETE, ELLER VAR ALT BARE PARADIS?

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 8/2021. Illustrasjoner: Nanna Guldbæk.)

FORNUFTEN JOBBER MOT INSTINKTET, SÆRLIG NÅR INSTINKTET DITT SIER AT DU SKAL LØPE 2600 KILOMETER PÅ 30 DAGER. MEN, FORNUFT FOR ENHVER PRIS UNDERGRAVER LIVET. SÅ OM DU LURER PÅ HVORFOR — ER SVARET DERFOR.

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 7/2021. Illustrasjon: Nanna Guldbæk)

Prosjektet Norge På Langs gikk fra å være en instinktiv trang til å bli et strukturelt planleggingsprosjekt.
På et tidspunkt had- de Apollo overtaket på Dionysos. Den delikate balansen seiret til slutt.
Foto: privat / Illustrasjoner: Nanna Guldbæk

Når jeg skriver dette…

Dette er et arbeidsdokument i forbindelse med Spartathlon. Dette dokumentet kommer til å bli kontinuerling oppdatert. Setter pris på alle slags kommentarer, innspill, forbedringer

Når er det?

24. September 2021. Starten går 07:00 fra Akropolis, Athen.

Litt om løpet:

  • Ikke lov å løpe i klær med sponsor logo. …

HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL EN SLIK «UMULIG» OPPGAVE? HVA ER MINE PRINSIPPER, MIN FILOSOFI? OG HVA PLANLEGGER JEG Å SPISE UNDER ET SLIKT LØP?

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 5/2021. Illustrasjon: Nanna Guldbæk)

Når jeg skriver dette er det under to måneder til jeg skal løpe Norge…

HÅRETE OG HÅRREISENDE MÅL. HER ER ALT DU LURER PÅ, OG KANSKJE IKKE LURER PÅ, FØR SOMMERENS STORE REKORDFORSØK.

Det er nå bare noen få uker til jeg står på Nordkapplatået. Målet mitt er å sette ny verdensrekord på strekningen Nordkapp til Lindesnes fyr. I tillegg har jeg et enda…

Simen Holvik

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Ultrapark 24H, 14. May, Poland

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store