Klokken er 08:00, og jeg ligger på gjesterommet hos Gina Johansen og Stig-Rune Samulelsen i Honningsvåg. Tenker på dagen i går. Var mye som skjedde. Tenker først og fremst på Øyvind Dahl (syklisten). Vi skulle ta ham i mot på Nordkapp klokken 22:00 i går. Han lå veldig godt an i forhold til sitt verdensrekordforsøk med fra Lindesnes. I siste tunnelen falt han og slo hodet. Ble hentet med luftambulanse og ligger nå på sykehuset i Tromsø. Alle tanker går til ham og hans familie. Vi krysser det vi har for at dette går godt. Han var ved bevissthet da…

Simen Holvik

Principal consultant at SYSCO and ultra runner. About my life, death, running.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store