DET UMULIGE NORGE PÅ LANGS-PROSJEKTET BLE MULIG. FESTEN ER OVER. ELLER? HVA SKJEDDE EGENTLIG? BLE DET SLIK SOM JEG HADDE PLANLAGT? BLE DET EN REISE IGJENNOM HELVETE, ELLER VAR ALT BARE PARADIS?

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 8/2021. Illustrasjoner: Nanna Guldbæk.)


FORNUFTEN JOBBER MOT INSTINKTET, SÆRLIG NÅR INSTINKTET DITT SIER AT DU SKAL LØPE 2600 KILOMETER PÅ 30 DAGER. MEN, FORNUFT FOR ENHVER PRIS UNDERGRAVER LIVET. SÅ OM DU LURER PÅ HVORFOR — ER SVARET DERFOR.

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 7/2021. Illustrasjon: Nanna Guldbæk)

Prosjektet Norge På Langs gikk fra å være en instinktiv trang til å bli et strukturelt planleggingsprosjekt.
På et tidspunkt had- de Apollo overtaket på Dionysos. Den delikate balansen seiret til slutt.
Foto: privat / Illustrasjoner: Nanna Guldbæk

Når jeg skriver dette…


Et eksperiment

Det er i dag tretten dager siden jeg hadde en øl. Jeg er ekstremt glad i øl, og drikker vanligvis en eller to per dag. Og gjerne noen ekstra på fredag og lørdag. Jeg drikker fordi jeg elsker øl. Har selv brygget øl, kan mye om øl og…


Dette er et arbeidsdokument i forbindelse med Spartathlon. Dette dokumentet kommer til å bli kontinuerling oppdatert. Setter pris på alle slags kommentarer, innspill, forbedringer

Når er det?

24. September 2021. Starten går 07:00 fra Akropolis, Athen.

Litt om løpet:

  • Ikke lov å løpe i klær med sponsor logo. …


HVORDAN FORBEREDER JEG MEG TIL EN SLIK «UMULIG» OPPGAVE? HVA ER MINE PRINSIPPER, MIN FILOSOFI? OG HVA PLANLEGGER JEG Å SPISE UNDER ET SLIKT LØP?

(Tidligere publisert i Runner´s World Norge nr. 5/2021. Illustrasjon: Nanna Guldbæk)

Når jeg skriver dette er det under to måneder til jeg skal løpe Norge…


HÅRETE OG HÅRREISENDE MÅL. HER ER ALT DU LURER PÅ, OG KANSKJE IKKE LURER PÅ, FØR SOMMERENS STORE REKORDFORSØK.

Det er nå bare noen få uker til jeg står på Nordkapplatået. Målet mitt er å sette ny verdensrekord på strekningen Nordkapp til Lindesnes fyr. I tillegg har jeg et enda…


Klokken er 08:00, og jeg ligger på gjesterommet hos Gina Johansen og Stig-Rune Samulelsen i Honningsvåg. Tenker på dagen i går. Var mye som skjedde. Tenker først og fremst på Øyvind Dahl (syklisten). Vi skulle ta ham i mot på Nordkapp klokken 22:00 i går. Han lå veldig godt an…


Klokken er 08:11. Jeg sitter på et fly fra Bergen til Tromsø. Vet ikke helt hva jeg føler. Er noe uvirkelig. Tenker. Ord ramler inn og kommer i en ustrukturert flyt. Og jeg skriver. Tenker at nå er det virkelig i gang. Nå har jeg reist hjemmefra og kommer ikke…


(Noen tanker akkurat nå)

“Det er stor fare for mindre og større skader med så stor belastning på kroppen rent statisk sett. Det betyr ikke at det ikke går godt, men jeg kan ikke profetere at det går bra med normale organfunksjonsprøver før løpet. Du er jo i særdeles god…


Om å finne seg selv ved neste korsvei

DU KJENNER DEM IGJEN. DE SOM ER SKEPTISKE OG SOM IKKE FORSTÅR DINE VALG OG AT DU KJØRER PÅ. DE SOM BLIR REDDE AV AT NOEN FØLGER SINE DRØMMER, SIN INDRE LIDENSKAP. DE SOM MENER MENER AT DET IKKE ER SUNT ELLER BRA FOR DEG. SOM VIL DEMPE FANTASIEN. TA…

Simen Holvik

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store