Å LØPE VELDIG LANGT, OG GJERNE MED LITE NÆRING SOM PRESSER KROPPEN INN ET DYP. KJENNE PÅ SULT OG TOMHET. DERETTER INN I VARMEN OG DRIKKE ØL, SPISE KAKER, FRÅTSE I GODSAKER. OG SÅ PRATE OM REISEN, RÅTT OG BRUTALT UT TIL HELE VERDEN. ULTRA UTEN FILTER. DISSE KONTRASTENE ELSKER JEG. DET ER HELT SIKKERT IKKE SUNT, MEN JEG FØLER AT JEG LEVER.

(Tidligere publisert i Runner’s World Norge nr. 3/2021)

Illustrasjoner: Nanna Guldbæk.

Jeg satte meg ned i en stol. Lyset var stilt inn. Mørke tepper hang ned. Høyt under taket. To kameraer stirret mot meg. En kameramann og…

Simen Holvik

Principal consultant at SYSCO and ultra runner. About my life, death, running.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store